Mauno Aho Konsultointi Tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattaminen

GDPR

Noudatamme tietosuoja-asetusta.

Tietojen tallentaminen ja säilytys

Verkkosivumme eivät sisällä keksejä (cookies) tai muitakaan käyttäjän identifiointiin tai jäljittämiseen liittyvää teknologiaa.

Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimitse tallennetaan niihin vastaamista varten. Ellei yhteydenotto johda toimeksiantoon, tiedot poistetaan.

Toimeksiannoissa tallennamme työn suorittamisen ja laskuttamisen kannalta tarvittavat tiedot. Näitä ovat tilaajan ja maksajan henkilötiedot, muiden työn suorittamiseen liittyvien henkilöiden yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköposti ja/tai pikaviestisovelluksen tunnus.

Suuunnitteludokumentit säilytämme Konsulttialan yleistenSopimusehtojen (KSE2013) mukaisesti 10 vuotta kohteen valmistumisesta. Dokumentit voivat sisältää edellä mainittuja yhteystietoja.

Suunnitteluaineisto säilytetään vain sähköisessä muodossa ja siitä on varmuuskopiot. Paperinen aineisto tuhotaan toimeksiannon päätyttyä.

Suunnitteludokumentit sekä kaikki edellä mainitut henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina tietoina eikä tietoja niistä luovuteta kolmansille osapuolille ilman tilaajan edeltäkäsin antamaa yksilöityä toimeksiantoa luovutuksesta.

Viranomaistarkoituksiin tarvittava tieto käsitellään sitä koskevien säädösten mukaisesti. Siten esimerkiksi viranomaisille toimitettavissa rakennuspiirustuksissa ilmenee tilaajan henkilötiedot, kuten nimi ja osoite.

Tietojen tarkistaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tietojensa saantiin, tarkastamiseen sekä niiden poistamiseen koska tahansa. Pyyntö voidaan toimittaa joko sähköpostilla tai kirjeitse. Aineisto toimitetaan sähköisessä muodossa.